Poradenská kancelář DPS

Poradenská kancelář DPS

JUDr. Jan Svoboda

Rychtaříkova 1
326 00 Plzeň
IČ: 76112861

Informace o kanceláři Poradenská kancelář DPS

JUDr. Jan Svoboda poskytuje administrativní a poradenskou činnost v oblasti exekucí, převodu nemovitostí, právního vymáhání pohledávek a školení pracovníků SBS.

 

Správa a vymáhání pohledávek:

 • Převzetí pohledávek k vymáhání
 • Získávání dat o dlužníkovi
 • Odhad a prověrka ekonomické situace dlužníka
 • Upomínací řízení, dohled nad platbami
 • Mediační činnost
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek
 • Zajištění soudního vymáhání pohledávek nebo formou insolvenčního řízení
 • Oddlužení fyzických osob

Právní analýzy jednotlivých případů pro věřitele i dlužníky:

 • Dluhové poradenství - správa závazků
 • Analýza dluhů a pohledávek
 • Analýza smluv s věřiteli
 • Úprava peněžních toků a smluv

Insolvenční řízení:

 • Posouzení možnost insolvenčního řízení
 • Sepsání insolvenčního návrhu
 • Přihlášky pohledávek
 • Oddlužení
 • Zpracujeme bezpečnostní audit

Činnost autorizovaných osob:

 • Příprava na zkoušky profesních kvalifikací „strážný“, „detektiv koncipient“
 • Realizace zkoušek profesních kvalifikací (stálá komise autorizovaných osob)
 • Provádění zkoušek dle požadavků klienta (zkoušky v jednom dni i v místě působiště nebo pracoviště žadatele)
 • Kurzy sebeobrany pro uchazeče o zkoušky PK

 

1) Prostudování a příprava písemných materiálů

Důležitým krokem je analýza veškerých vašich pohledávek a zhodnocení možných rizik. Na základě této analýzy připravíme veškeré poklady pro kontakt s protistranou a současně také shromáždíme veškeré dostupné informace o dlužníkovi.

2) Realizace pohledávky 

V tomto bodě dochází k samotnému kontaktu s dlužníkem a zahájení jednání s ním. Dlužníkovi bude předloženo ve spolupráci s notářem nebo exekutorem tzv. Uznání dluhu. Vypracujeme splátkový kalendář podle požadavků klienta, jehož dodržování budeme sledovat. Součástí služby je také pomoc a právní podpora při zahájení soudního řízení a v jeho průběhu. 

3) Právní servis a poradenství 

Zajistíme vám veškerý právní servis – od přípravy pokladů a žaloby, až po podání trestního oznámení a následnou spolupráci s advokátní kanceláří a orgány činnými v trestním řízení.

Kde nás najdete?